Kalendarium - Osiołek Wroniecki
Kalendarium

19.05.2015 Jacek Rosada zwołał spotkanie w ratuszu, na którym zawiązał się Społeczny Komitet Upamiętnienia Wronieckiego Osiołka.

24.05.2015 Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej udostępnia swoje konto bankowe, zakładając specjalne konto pomocnicze dla wpłat darczyńców na wykonanie rzeźby Osiołka.

26.05.2015 Spotkanie Komitetu z artystą-rzeźbiarzem w ratuszu.
– Informacja na portalu UMiG http://www.wronki.pl/aktualnosci-dla-mieszkanca/wroniecki-osiolek-nabiera-ksztaltow.html

08.06.2015 Uruchomienie strony internetowej www.osiolek.wronieckibazar.pl

11.06.2015 Pierwsza wpłata pieniężna dokonana przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o we Wronkach