Komitet społeczny - Osiołek Wroniecki
Komitet społeczny

W ostatnim czasie do realizacji pomysłu pana Janusza zaczął przekonywać Jacek Rosada, wydawca i redaktor naczelny „Gońca”. Jego zapał spotkał się z aprobatą wielu wronczan, w tym radnych. Zaproponował utworzenie społecznego komitetu upamiętnienia legendarnego Osiołka. We wtorek, 19 maja w Urzędzie MiG Wronki zebrało się grono ludzi w składzie: Jacek Rosada, Michał Poniewski (dyrektor Wronieckiego Ośrodka Kultury), Daria Wajdeman-Waszyńska (kustosz Muzeum Ziemi Wronieckiej), Paweł Bugaj i Krystyna Tomczak (Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej), Alicja Pyzik (Urząd MiG), Łukasz Majchrzak i Wiesław Michalak (Stowarzyszenie Lapidarium Żydowskie we Wronkach). Wszyscy obecni na spotkaniu chętnie przystąpili do Komitetu i zadeklarowali zabiegać o postawienie rzeźby (pomnika) Osiołka na wronieckim Rynku. Komitet ma formułę otwartą a całe przedsięwzięcie jest inicjatywą obywatelską.

Komitet opowiedział się za rzeźbą wykonaną z brązu, w naturalnej wielkości. Projekt zobowiązał się wykonać artysta rzeźbiarz – Robert Sobociński, który jest autorem m.in. pomnika „Starego Marycha” w Poznaniu i pomnika pamięci ofiar Katynia i Smoleńska w Biezdrowie. Przedsięwzięcie ma być sfinansowane ze środków społecznych, pochodzących z wpłat indywidualnych, od instytucji i podmiotów gospodarczych. Wszelkie informacje dotyczące Wronieckiego Osiołka będzie można znaleźć już niebawem na budowanej specjalnej stronie internetowej, na której m.in. będzie lista darczyńców a Komitet będzie informował o postępach prac, które planuje zakończyć uroczystością odsłonięcia Osiołka podczas przyszłorocznych Dni Wronek.